occam’ın usturası ilkesi

occam’ın usturası ilkesi